Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Mã đề 020 Hà Nội

Ban chuyên môn của Tuyensinh247 giải chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh - Mã đề 020 năm 2023 tại Hà Nội sau khi học sinh thi xong. Xem chi tiết đề thi và đáp án dưới đây:

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 020:

1. A

2. C

3. C 

4. B 

5. B 

6. A 

7. C

8. C

9. A

10. D

11. A

12. B

13. B 

14. A

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. D

21. C

22. D

23. D

24. C

25. A

26. D

27. C

28. D

29. B

30. A

31. C

32. B

33. A

34. C

35. C

36. A 

37. B 

38. C 

39. D 

40. A

 Đề thi vào lớp 10 năm 2023 môn Anh - Mã đề 020 Hà Nội

Question 33. Children should avoid spending too much time watching television.

. It is a good idea for children not to spend too much time watching television.

B. It is not a good idea for children spends too much time watching television.

C. It is a good idea for childrengo spend too much time watching television.

D. It is not a good idea for children spending too much time watching television.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.