Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh môn Anh 2022

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh môn Anh 2022

Question 24: "I'm taking my driving test tomorrow," she said.

A. She said she was taking her driving test the next day.

B. She said she is taking her driving test the following day.

C. She said she was taking the driving test tomorrow.

D. She said I was taking my driving test tomorrow.

Question 25: You don't work hard so you get bad marks.

A) If you worked hard, you wouldn't get bad marks.

B. If you didn't work hard, you wouldn't get bad marks.

C. If you don't work hard, you will get bad marks.

D. If you work hard, you will get bad marks.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. Xem đáp án của thầy cô phía dưới.

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh môn Anh 2022

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.