Đáp án đề thi vào lớp 10 TP Hà Nội môn Anh - Mã đề 021 năm 2023

Ngày 10/6, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội đã tiến hành làm bài thi môn Anh - mã đề 021 Tham khảo đáp án chi tiết dưới đây:

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 021:

1. B

2. D 

3. A 

4. A

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C

10. A 

11. D 

12. B

13. C 

14. A 

15. D 

16. B 

17. D 

18. A 

19. C 

20. A 

21. D

22. C

23. A

24. B

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. D

31. B

32. A

33. C

34. D

35. C

36. B 

37. C 

38. C 

39. D 

40. C

 Đề thi vào lớp 10 TP Hà Nội môn Anh - Mã đề 021 năm 2023

Question 33. They/live/Moscow/ before/they/move/ a new house/ London / last year.

A. They lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year.

B. They lived in Moscow before they move into a new house in London last year.

C. They had lived in Moscow before they moved into a new house in London last year

D. They had lived in Moscow before they had moved into a new house in London last year

Question 34. She / suggest/go/train/ today / instead of /take/plane/ tomorrow.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.