Đáp án mã đề 313 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD

Năm 2019, Bộ GD & ĐT đưa ra tất cả 24 mã đề cho tất cả các môn thi THPT Quốc Gia. Các em cùng theo dõi đáp án mã đề 313 môn Địa dưới đây.

Mã đề 313 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD xem phía dưới.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông đường bộ nước ta hiện nay?

A. Phương tiện ngày càng tốt      B. Mạng lưới phát triển rộng

C. Khối lượng vận chuyển lớn     D. Là ngành còn rất non trẻ

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án mã đề 313 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD 

Theo TTHN