Đáp án mã đề 314 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD

Sáng 27/6 diễn ra kì thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa với tất cả 24 mã đề. Sau đây là đáp án mã đề 314 môn Địa của Bộ GD

Đáp án mã đề 314 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD  xem phía dưới.

Câu 55: Phát biểu nào sau đây đúng về núi Trường Sơn ở nước ta?

A. Thấp và hẹp ngang

B.  Có nhiều cao nguyên

C. Núi cao nhất cả nước

D. Có hướng vòng cung

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án mã đề 314 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD 

Theo TTHN