Đáp án mã đề 318 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD

Dưới đây là đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Địa- mã 318 của Bộ GD, các em cùng tham khảo

Mã đề 318 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD xem phía dưới.

Câu 55: Phát biểu nào sau đây không đúng về chăn nuôi bò ở nước ta hiện nay?

A. Nguồn thức ăn ngày càng tốt

B. Sản phẩm chủ yếu xuất khẩu

C. Lao động nhiều kinh nghiệm

D. Chuồng trại đã được đầu tư

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án mã đề 318 môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 của Bộ GD 

Theo TTHN