Đáp án mã đề 319 thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa của Bộ GD

Bộ GD và ĐT tổ chức thi THPTQG môn Địa năm 2019 vào sáng ngày 27/6. Dưới đây là mã 319, các em cùng tham khảo

Đáp án mã đề 319 thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD xem phía dưới.

 Câu 57: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân thành thị nước ta hiện nay?

A . Phân bố đều giữa các vùng      B. Số lượng tăng qua các năm

C. Tỉ lệ thấp hơn dân nông thôn       D. Quy mô nhỏ hơn nông thôn

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án mã đề 319 thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa của Bộ GD 

Theo TTHN