Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019

Đề và đáp án đề thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 môn Tiếng Anh của tỉnh Bình Thuận được tổ chức thi ngày 10/7. Xem chi tiết phía dưới.

Đề thi môn Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác, xem đáp án của thầy cô giáo phía dưới.

5. Uncle Ho was born …. May 19th, 1980.

A. at                                                                   C. in

B. from                                                               D. on

6. The bus doesn’t stop at this corner, … ?

A. Do they                                                          C. Does it                                           

B. Doesn't it                                                        D. don't they                                               

Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019

Theo TTHN


>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com