Đáp án môn Địa 2022 thi tốt nghiệp THPT - Mã đề 309

Đáp án môn Địa năm 2022 thi tốt nghiệp THPT - Mã đề 309 đã được cập nhật chi tiết trong bài, các em cùng theo dõi và tham khảo đáp án.

Đáp án môn Địa 2022 thi tốt nghiệp THPT - Mã đề 309

Đề thi môn Địa 2022 thi tốt nghiệp THPT - Mã đề 309

Câu 80: Đại nhiệt đới gió mùa ở nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

A. có nhiều đá khác nhau, hai mùa mưa và khô, nhiệt độ cao.

B. đồi núi đa dạng, có đá mẹ axít, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

C. đồi núi thấp rộng, nhiệt độ trung bình năm cao, mưa nhiều.

D mưa nhiều, nhiệt ẩm nhiều đá mẹ axít ở đồi núi rộng.

Theo TTHN