Đáp án môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 315 của Bộ GD

Tham khảo đề và đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa tổ chức thi ngày 27/6 mã đề 315 của Bộ GD .

Đáp án môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 315

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD  xem phía dưới.

Câu 77: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng chuyên canh

B. hoàn thiện và đồng bộ cơ sở vật chất kĩ thuật, giao thông

C. đào tạo và hỗ trợ việc làm, phân bố lại dân cư và lao động

D. tập trung đầu tư, phát triển chế biến, mở rộng thi trường

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án môn Địa thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 315 của Bộ GD 

Theo TTHN