Đáp án môn Địa thi THPTQG năm 2019 mã đề 320 của Bộ GD

Với 24 mã đề thi THPT Quốc Gia môn Địa năm 2019. Dưới đây là đáp án mã đề 320 của Bộ GD được cập nhật chi tiết.

Đề thi môn Địa thi THPTQG năm 2019 mã đề 320

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD xem phía dưới.

Câu 80: Hoạt động xuất khẩu của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

A. tăng cường quản lí nhà nước và mở rộng thêm thị trường

B. hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển sản xuất hàng hóa

C. đa dạng hóa sản xuất, đầu tư vào các ngành có nhiều ưu thế

D.  khai thác hiệu quả thế mạnh, nâng cao chất lượng lao động

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án môn Địa thi THPTQG năm 2019 mã đề 320 của Bộ GD 

Theo TTHN