Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Địa mã đề 302 năm 2019 của Bộ GD

Các em cùng nhau so đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Địa Lý năm 2019 mã đề 302 của Bộ GD .

Đề thi THPT Quốc Gia môn Địa mã đề 302 năm 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD  xem phía dưới.

Câu 49: Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên Hải Nam Trung Bộ?

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Phú Yên

D. Bình Định

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Địa mã đề 302 năm 2019 của Bộ GD 


Theo TTHN