Đáp án thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 322 môn Địa của Bộ GD

Đáp án mã đề 322 môn Địa Lý thi THPT Quốc Gia năm học 2019 - 2020 , được cập nhật cụ thể như sau:

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 322 môn Địa

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD  xem phía dưới.

Câu 43: Căn cứ vào Alat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Tây Côn Lĩnh

B. Kiều Liêu Ti

C. Pu Tha Ca

D. Phu Luông

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án thi THPT Quốc Gia năm 2019 mã đề 322 môn Địa của Bộ GD 


Theo TTHN