Đề án tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển 2023

Năm 2023, Học viện CSPT tuyển sinh theo các phương thức sau: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và đạt giải trong kì thi HSG cấp Tỉnh; Xét tuyển kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN, Xét tuyển kết quả thi ĐGTD Bách khoa, Xét tuyển theo điểm học tập THPT, Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023,...

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:

- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong đề án tuyển sinh năm 2023 của Học viện.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3 Phương thức tuyển sinh: Năm 2023 Học viện tuyển sinh theo các phương thức sau đây:

Nếu xét tuyển theo từng đợt/phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển cho các đợt/phương thức xét tuyển sau và ngược lại.

1.3.1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.3.2. Xét tuyển kết hợp

a/ Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Học viện tại kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

+ Cách thức xét tuyển: Xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = Điểm quy đổi giải thưởng x 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng điểm quy đổi giải thưởng:

b/ Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ năng lực quốc tế

+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm TBCHT lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và có chứng chỉ năng lực quốc tế trong thời hạn 3 năm (tính đến ngày xét tuyển): SAT từ 1000 điểm trở lên hoặc ACT từ 25 điểm trở lên hoặc A-Level từ 70 điểm trở lên.

- Cách thức xét tuyển: xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = Điểm SAT x 30 : 1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = Điểm ACT x 30 : 36 + điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = Điểm A-Level quy đổi x 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng điểm quy đổi chứng chỉ A – Level:

c/ Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm TBCHT lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày xét tuyển): đạt điểm IELTS 5.0 (hoặc chứng chỉ tương đương) trở lên.

- Cách thức xét tuyển: xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = Điểm quy đổi CCTAQT x 3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế:

1.3.3. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐGNL)

+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 đạt từ 75 điểm trở lên.

+ Cách thức xét tuyển: xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = Điểm ĐGNL *30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

1.3.4. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐGTD)

+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh tham dự bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 đạt từ 60 điểm trở lên.

+ Cách thức xét tuyển: xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = Điểm ĐGTD *30/100+ điểm ưu tiên (nếu có)

1.3.5. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập theo học kỳ 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của lớp 11 và lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên, riêng ngành Quản lí Nhà nước đạt từ 7,0 điểm trở lên.

+ Cách thức xét tuyển: xét theo điểm từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3 lần lượt là điểm trung bình cộng theo học kỳ các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo cách tính sau:

Điểm môn 1 = (Điểm M1 TB HK1 lớp 11 + Điểm M1 TB HK2 lớp 11 + Điểm M1 TB HK1 lớp 12 + Điểm M1 TB HK2 lớp 12)/4

Điểm môn 2 = (Điểm M2 TB HK1 lớp 11 + Điểm M2 TB HK2 lớp 11 + Điểm M2 TB HK1 lớp 12 + Điểm M2 TB HK2 lớp 12)/4

Điểm môn 3 = (Điểm M3 TB HK1 lớp 11 + Điểm M3 TB HK2 lớp 11 + Điểm M3 TB HK1 lớp 12 + Điểm M3 TB HK2 lớp 12)/4

Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2,0.

1.3.6. Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Xét tuyển theo thang điểm 30 với 09 tổ hợp (A00, A01, C00, C01, C02, D01, D07, D09, D10) theo từng mã ngành/mã tuyển sinh. Riêng ngành ngôn ngữ Anh: Xét tuyển theo thang điểm 40 với điểm môn Tiếng Anh được nhân hệ số 2,0.

1.4. Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện.

1.5. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/chương trình theo từng phương thức tuyển sinh. Chỉ tiêu của từng phương thức tuyển sinh nếu không tuyển đủ sẽ được chuyển sang sang phương thức tuyển sinh cuối cùng và ngược lại.

1.5.1. Chỉ tiêu từng phương thức

 

1.6. Ngưỡng đầu vào:

(1) Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm TBCHT lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành.

(2) Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ năng lực quốc tế

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm TBCHT lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và có chứng chỉ năng lực quốc tế trong thời hạn 3 năm (tính đến ngày xét tuyển): SAT từ 1000 điểm trở lên hoặc ACT từ 25 điểm trở lên hoặc A-Level từ 70 điểm trở lên.

(3) Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh học tại các trường THPT có điểm TBCHT lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày xét tuyển): đạt điểm IELTS 5.0 (hoặc chứng chỉ tương đương) trở lên.

(4) Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐGNL)

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 đạt từ 75 điểm trở lên.

(5) Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐGTD)

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh tham dự bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 đạt từ 60 điểm trở lên.

(6) Phương thức 6: Xét tuyển theo điểm học tập THPT

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập theo học kỳ 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của lớp 11, 12 đạt từ 7,5 trở lên, riêng ngành Quản lí Nhà nước đạt từ 7,0 điểm trở lên.

(7) Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thông báo của Học viện ngay sau khi có kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

- Học viện thực hiện xét tuyển theo ngành/chương trình, theo từng phương thức xét tuyển, không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; nếu mỗi phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và ngược lại.

- Học viện không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển.

Theo TTHN

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

 • Ôn thi đánh giá năng lực môn Hóa

  Môn Hoá có trong cả hai kì thi ĐGNL của ĐHQGHN và ĐHQG-HCM với 10 câu hỏi/kỳ thi. Liệu không học tốt môn Hoá có thể thi và đạt điểm cao hay không? Ôn thi môn Hoá như nào để thi đánh giá năng lực hiệu quả? Tuyensinh247 sẽ giải đáp tất cả những băn khoăn này.

 • Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn bổ sung 2023

  Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN của các đợt bổ sung sau ngày 08/09/2023 như sau:

 • Lịch thi đánh giá tư duy 2024

  Sáng nay (22/9/2023), Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố lịch 6 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2024, thời gian từ đầu tháng 12/2023 đến giữa tháng 6/2024.

 • Ôn thi đánh giá năng lực môn Sinh

  Ôn tập môn Sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM. Mức độ câu hỏi của môn Sinh học trong kì thi đánh giá năng lực? Các chuyên đề trọng tâm ôn thi ĐGNL môn Sinh học?