Đề cương ôn tập giữa học kỳ I lớp 10 môn Toán 2022 -THPT Yên Hòa, Hà Nội

Tham khảo đề cương ôn tập giữa kì I môn Toán lớp 10 năm học 2022-2023 trường THPT Yên Hòa bao gồm hai phần Đại số và Hình học.

Đề cương ôn tập giữa học kỳ I môn Toán lớp 10 học kỳ 2022-2023 -THPT Yên Hòa, Hà Nội

CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. I. Lý thuyết

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình, hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương bất phương trình.

- Trình bày được khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.

2. Kỹ năng

- Xác định được miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, giải các bài toán thực tế tối ưu


>>>TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN TẠI ĐÂY. 

Theo TTHN