Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 năm 2024 - THCS Thành Công

Cùng tham khảo dưới đây đề cương ôn giữa học kì 2 lớp 6 môn Khoa học tự nhiên năm học 2024 của trường THCS Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 năm 2024 - THCS Thành Công

Câu 2. Sinh vật có các cách gọi tên như thế nào?

A. Tên phổ thông, tên khoa học hoặc tên địa phương.

B. Tên phổ thông hoặc tên chi hoặc tên loài.

C. Tên phổ thông hoặc tên giống hoặc tên bộ.

D. Tên địa phương hoặc tên giống hoặc tên ngành.

Theo TTHN