Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Sử - Địa lớp 6 - THCS Thành Công 2024

Các em tham khảo nội dung ôn tập học kì 2 môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 năm học 2023 - 2024 trường THCS Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội đăng tải như sau.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Sử - Địa lớp 6 - THCS Thành Công 2024

Câu 8. Ý phản ánh không đúng về nỏ Liên Châu là:

A. Nó Liên Châu là vũ khí đặc sắc của nước Âu Lạc.

B. Nó Liên Châu do Thục Phán chế tạo.

C. Nỏ Liên Châu có thể bắn một lần được nhiều phát.

D. Tương truyền, nỏ Liên Châu do Cao Lỗ chế tạo.

Theo TTHN