Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Khương Thượng 2024

Nội dung đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2023 - 2024 lớp 6 môn Toán trường THCS Khương Thượng đăng tải các em cùng xem.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Khương Thượng 2024

A. PHẦN LÝ THUYẾT

A. Số học:

- Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu.

- Biểu đồ cột kép.

- Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

- Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

Theo TTHN