Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2024 - THCS Yên Hòa

Tham khảo đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 7 trường THCS Yên Hòa, Hà Nội như sau.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2024 - THCS Yên Hòa

Bài 1: Biết rằng 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16 lít không?

Bài 2: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì công việc được hoàn thành trong mấy giờ (Giả sử năng suất của mỗi người như nhau)

Bài 3: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng

Theo TTHN