Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2024 môn Toán lớp 8 - THCS Yên Hòa

Trường THCS Yên Hòa, Hà Nội đăng tải đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 chi tiết dưới đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2024 môn Toán lớp 8 - THCS Yên Hòa

Bài 1: Khi thiết kế một cái thang gấp, để đảm bảo an toàn người ta đã làm thêm một thanh ngang AB để giữ cố định ở chính giữa hai bên thang (như hình vẽ bên) sao cho khoảng cách CD giữa hai chân thang là 80 cm. Tính độ dài của thanh ngang AB.

Bài 5: Bóng của một cột đèn trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. Tính chiều cao của cột đèn.

Theo TTHN