Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2024 môn Văn lớp 6 - THCS Thành Công

Cùng tham khảo dưới đây đề cương ôn giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn năm học 2024 của trường THCS Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2024 môn Văn lớp 6 - THCS Thành Công

1. Văn bản:

a. Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

- Nhận diện thể thơ

- Phát hiện biện pháp tu từ, nêu tác dụng

- Nêu cảm nhận về một đoạn thơ

Theo TTHN