Đề cương ôn tập học kì I môn Anh lớp 12 năm 2022 - THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập học kì I khối 12 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Hòa, Hà Nội bao quát hết toàn bộ dạng bài tập môn tiếng anh, ôn tập từ unit 1 đến unit 4, mời các em xem chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh học kì I khối 12 năm học 2022-2023 THPT Yên Hòa, Hà Nội

 I. CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG LESSON CONTENT

Unit 1: Life stories 

Unit 2: Urbanisation

Trial test 01

Unit 3: The green movement 

Unit 4: The mass media

Trial test 02

>>> TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY.

Theo TTHN