Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Thanh Am 2023

Nội dung đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 trường THCS Thanh Am, Long Biên, Hà Nội cập nhât đầy đủ dưới đây.

Quảng cáo

Đề cương ôn tập kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Thanh Am 2023

Câu 13: Hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều có các mặt bên đều là các hình gì ?

A. Tam giác                                                B. Tam giác cân 

C. Tam giác vuông                                       D. Tam giác đều

Câu 14. Một khố gỗ trang trí có dạng hình chóp tam giác đều. Biết diện tích đáy của khối gỗ bằng 42 cm2 , thể tích của khối gỗ bằng 84 cm3 , chiều cao của khối gỗ bằng:

A. 2 cm                        B. 4 cm                     C. 6 cm                         D. 12 cm

 

Theo TTHN