Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2022 môn Văn lớp 10

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2022 - 2023 môn Ngữ Văn lớp 10 có thời gian làm bài 45 phút, gồm 02 phần đọc hiểu và làm văn.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2022 môn Văn lớp 10

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Trình bày cảm nhận của anh chị về buổi chào cờ đầu tiên dưới mái trường Trung học phổ thông.

Theo TTHN