Đề khảo sát chất lượng đầu vào lớp 9 môn Toán 2018

Đề khảo sát chất lượng đầu vào năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 9 trường THCS Kiến Thành có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng đầu vào lớp 9 môn Toán 2018

Câu 3 (1.5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình .

            Khi được hỏi về tuổi của mình ban An nói rằng: Hiện nay tôi kém cha tôi 30 tuổi nhưng trước đây ba  năm thì tuổi của tôi bằng 2/7 tuổi của cha tôi. Căn cứ vào câu nói trên em hãy cho biết tuổi của bạn An hiện nay.

Câu 4 (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, H là chân đường cao hạ từ A. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.

1. Chứng minh :  ∆BAC và ∆BHA đồng dạng.

2. Chứng minh: HA2 = HB.HC

3. Chứng minh rằng luôn tồn tại một điểm O cách đều bốn điểm A, M, H, N.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu vào lớp 9 môn Toán 2018

Theo TTHN