Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Lý 2023 lần 1 - THPT Lục Ngạn số 1

Đề thi khảo sát chất lượng - đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 12 trường THPT Lục Ngạn số 1, Bắc Giang được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Lý 2023 lần 1 - THPT Lục Ngạn số 1

Câu 13: Một con lắc đơn có dây treo dài (=1 m và vật có khối lượng m = 1 kg dao động với biên độ góc 0,1 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của con lắc là

Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30 cm. Biên độ dao động của chất điểm là

Theo TTHN