Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 THCS Lý Tự Trọng 2018 - 2019

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 PTDT BT THCS Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019, các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát CL đầu năm môn Toán lớp 6 PTDT BT THCS Lý Tự Trọng 2018 - 2019

Câu 3: Bạn Nam có 5 quyển vở, bạn An có nhiều gấp 3 lần số vở của bạn Nam. Hỏi:

a) Bạn An có bao nhiêu quyển vở ?

b) Cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Theo TTHN