Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán THPT Lương Thế Vinh 2019

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2019 - 2020 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán THPT Lương Thế Vinh 2019

Bài 4. (2,5 điểm) Cho các điểm phân biệt A, B, C, D sao cho A, B, C thẳng hàng còn A, B, D không thẳng hàng.

a) Hỏi ba điểm B, C, D có thẳng hàng không? Tại sao?

b) Vẽ các đường thẳng đi qua ít nhất hai trong bốn điểm đó. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Kể tên các đường thẳng đó.

c) Lấy điểm E khác điểm D. Khi điểm E nằm ở vị trí nào thì số đường thẳng đi qua các cặp điểm đã cho là nhiều nhất? Tại sao?

Theo TTHN