Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nguyễn Công Trứ 2022

Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Quận Ba Đình tổ chức thi KSCL đầu năm, năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 9. Xem chi tiết đề thi dưới đây:

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nguyễn Công Trứ 2022

c) Trên tỉa đổi của tia HA lấy điểm K sao cho AK = HC. Kẻ đường thẳng vuông góc với HK tại K cắt AB tại I. Chứng minh rằng: 1/AH^2 = 1/AI^2 + 1/AR^2

Theo TTHN