Đề khảo sát lớp 11 môn Hóa Trường THPT Thuận Thành năm 2019 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019-2020 Trường THPT Thuận Thành môn hóa lớp 11 đã được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề khảo sát lớp 11 môn Hóa Trường THPT Thuận Thành năm 2019

Câu 1: Axit X là hóa chất quan trọng bậc nhất trong nhiều ngành như sản xuất phân bón, luyện kim, chất dẻo, acquy, chất tẩy rửa, ... Trong phòng thí nghiệm axit X còn được dùng làm chất hút ẩm. Axit X là

A. H3PO4.    B. HNO3.    C. H2SO4.    D. HNO2.

Câu 2: Cấu hình electron của Mg (Z = 12) là

A. 1s²2s²2p6 .    B. 1s²2s²2p6 3s²3p².    C. 1s²2s²2p6 3s²    D. 1s²2s²2p6 3s²3p6

Đáp án đề khảo sát lớp 11 môn Hóa Trường THPT Thuận Thành năm 2019

>>> Tải đề thi TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN