Đề kiểm tra giữa HK1 2020 THCS-THPT Lương Thế Vinh Toán lớp 10

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 của trường THCS-THPT Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề kiểm tra giữa HK1 2020 THCS-THPT Lương Thế Vinh Toán lớp 10

Câu 11: Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (m^3 – m)x = m^2 – m có tập nghiệm là R. Tính tổng tất cả các phần tử của S

A.0

B. -1

C. 1

D. -2

Theo TTHN 

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10