Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 Hóa lớp 8 TH, THCS Đại Đồng II

Dưới đây là chi tiết đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Hóa học lớp 8 của trường TH, THCS Đại Đồng II, các em tham khảo

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 Hóa lớp 8 TH, THCS Đại Đồng II

Câu 5. (0,5 điểm) “Khi cho bồ tạt vào lọ mực xanh chưa đồng sunfat, thì màu của lọ mực nhạt dần đến trong suốt đồng thời có chất rắn lắng xuống đáy lọ”. Dấu hiệu nào cho biết có phản ứng hóa học xảy ra?

A. Màu nhạt dần

B. Có chất rắn lắng xuống đáy lọ

C. Màu nhạt dần, có chất rắn.

D. Trong suốt

Theo TTHN 

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 8