Đề kiểm tra giữa kì 1 - THCS Quảng Thành năm 2023 môn Toán lớp 7

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường THCS Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu có đáp án các em tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 - THCS Quảng Thành năm 2023 môn Toán lớp 7

Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là:

A. 6                  B.8                       C. 12                     D. 24

 Bài 5 Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì 3n + 2 – 2n + 2 + 3n – 2n chia hết cho 10.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 - THCS Quảng Thành năm 2023 môn Toán lớp 7

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7