Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàm Long - lớp 11 môn Sử

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2022 - 2023 trường THPT Hàm Long lớp 11 môn Sử có thời gian làm bài 50 phút. Theo đó, thí sinh phải hoàn thành đề thi gồm 04 trang nội dung như sau:

Đề KSCL đầu năm 2022 THPT Hàm Long - lớp 11 môn Sử

Câu 37. Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vì?

A. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu.

B. Nước Đức có lực lượng quân đội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ.

C. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa.

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác.

Theo TTHN