Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 THSC Lương Thế Vinh

Các em tham khảo chi tiết đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường THSC Lương Thế Vinh đã được cập nhật bên dưới. Đề gồm có 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 60 phút.

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 THSC Lương Thế Vinh

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30km/h. Sau 4 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB

b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km ?

Theo TTHN