Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Đinh Tiên Hoàng 2018 - 2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 THCS Đinh Tiên Hoàng - Phòng GD ĐT TP Ninh Bình năm học 2018 - 2019 đã được cập nhật chi tiết bên dưới, các em cùng tham khảo.

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Đinh Tiên Hoàng năm học 2018 - 2019

Bài 5: Cho G là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 17 và nhỏ hơn 22; H là tập hợp các số lẻ lớn hơn 16 và nhỏ hơn 24.

a) Viết tập hợp G, H bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

b) Viết tập hợp M gồm các phần tử thuộc ít nhất môt tring hai tập hợp G và H.

Theo TTHN