Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Chu Văn An 2022

Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ tổ chức thi khảo sát chất lượng đâu năm 2022 - 2023 cho học sinh khối 9. Tham khảo đề thi môn Toán dưới đây:

Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Chu Văn An 2022

Bài 4 (3,5điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Kẻ HE vuông góc với AB; HD vuông góc với AC.

a) Chứng minh AH^2=AE.AB

b) Chứng tỏ rằng: CD.CA = BE.AB

c) Gọi giao điểm của ED và AH là M. Cho AM = 3 MH và diện tích tam giác ABC bằng 16 cm^2. Tính diện tích tứ giác BEDC.

Theo TTHN