Đáp án đề thi bài khảo sát vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019- đề 1

Các em cùng tham khảo Đề thi bài khảo sát vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019- đề 1 đã được cập nhật chi tiết. Đề thi gồm có 24 câu trắc nghiệm Tiếng Anh

 Đề thi bài khảo sát vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019- đề 1

Question 5: Which of the following consists of synonyms with “nation”?

A. Giang sơn, non sông, sơn hà, nhân dân

B. Giang sơn, sơn hà, tổ quốc, xã tác

B. Tổ quốc, núi sông, xã tắc, nhân dân

D. Tổ quốc, thiên hạ, đất tổ, núi sông

Đáp án đề thi bài khảo sát vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019- đề 1

Theo TTHN