Đề thi cuối hè lớp 10 môn Toán Chuyên Bắc Ninh 2019

Đề thi cuối hè môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Bắc Ninh có đáp án chi tiết năm 2019 gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề thi cuối hè lớp 10 môn Toán Chuyên Bắc Ninh 2019

Câu 2. (3,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có tâm O. Đường thẳng d quay quanh O, cắt hai cạnh AD và  BC lần lượt ở E và F (không trùng với các đỉnh của hình vuông). Qua E và F lần lượt kẻ đường thẳng song song với BD và AC chúng cắt nhau tại I. Kẻ IH vuông góc với FE tại H. Chứng minh rằng:


Đáp án đề thi cuối hè lớp 10 môn Toán Chuyên Bắc Ninh 2019

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN