Đề thi cuối hè lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 1 năm 2019

Đề kiểm tra cuối hè năm 2019 môn Toán trường THPT Yên Phong số 1, Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề thi cuối hè lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 1 năm 2019

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau SA = SB = SC = SD. Gọi H là hình chiếu của S trên (ABCD). Khẳng định nào sau đây sai:

A. HA = HB = HC = HD

B. Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn.

C. Các cạnh bên hợp với đáy những góc bằng nhau

D. Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Đáp án đề thi cuối hè lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 1 năm 2019

Theo TTHN