Đề thi giữa HK1 năm 2023 - THCS Dĩ An môn Văn lớp 7

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Văn lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường THCS Dĩ An, Bình Dương đăng tải dưới đây.

Đề thi giữa HK1 năm 2023 - THCS Dĩ An môn Văn lớp 7

Câu 1. (0.5 điểm) Bài thơ Cải trống trưởng em được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ bốn chữ                                B. Thơ năm chữ

C. Thơ tự do                                    D. Thơ lục bát

Câu 2. (0.5 điểm) Cách gieo vần chủ yếu của bài thơ trên là:

A. Vẫn lung                                      B. Vần cách

C. Vần chân                                     D. Vần lưng, vẫn cách

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7