Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Nguyễn Trãi

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường THCS Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Nguyễn Trãi

Câu 10:  Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:

A. a cắt b.                                             B. a song song với b

C. a vuông góc với b.                            D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 11: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b thì:

A. Hai góc so le trong bằng nhau.             B. Hai góc đồng vị bằng nhau.

C. Hai góc so le trong bù nhau.                 D. Cả A và B đều đúng.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7