Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Gia Định 2023

Các e tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 10 trường THPT Gia Định, Bình Thạnh, TPHCM có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Gia Định 2023

9. Foreign _______ are now being evacuated from the city.

A. bodies                B. persons                    C. nationals                   D. populations

10. - “I wish you wouldn’t smoke in here.” - ________”

A. I don’t agree

B. Would you mind opening the door?

C. Sorry, shall I open the window?

D. I think it’s OK

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Gia Định 2023


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10