Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2023

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 6 môn Khoa học tự nhiên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2023

Câu 2: Để quan sát các tiêu bản hạt phẩn hoa ly, nên sử dụng loại dụng cụ nào?

A. Kính lúp, độ phóng đại 20 – 40 lần.

B. Kinh hiển vi, độ phóng đại 20 - 40 lần.

C. Kính lúp, độ phóng đại 40 - 3000 lần.

D. Kinh hiển vi, độ phóng đại 40 - 3000 lần.

Theo TTHN 

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6