Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Cập nhật đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh năm học 2023 - 2024 có đáp án Sở GD Bắc Ninh được đăng tải đầy đủ dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1: Đâu không phải là lĩnh vực nghiên cứu của sinh học?

A. Di truyền học.                                 B. Sinh học tế bào.

C. Toán học.                                        D. Sinh học phân tử.

Câu 2: Để nghiên cứu cấu trúc siêu hiển vi của tế bào với độ phóng đại lên tới hàng chục triệu lần, người ta sử dụng

A. kính lúp cầm tay.                               B. kính hiển vị điện tử.

C. kính hiển vi quang học.                      D. máy li tâm.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10