Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 10 - Trường TH thực hành Sài Gòn 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Sinh lớp 10 trường Trung học thực hành Sài Gòn, TPHCM.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 10 - Trường TH thực hành Sài Gòn 2023

Câu 1: Quá trình phân giải carbohydrate để tạo ra năng lượng cho các tế bào được gọi là:

 A. Lên men.                  B. Đồng hóa.              C. Quang hợp.                    D. Hô hấp.

Câu 3: Các liên kết peptide được hình thành giữa nhóm nào của các amino acid?

A. Nhóm carboxyl và nhóm amino                 B. Nhóm amino và nhóm sulfhydryl

C. Nhóm amino và nhóm hydroxyl                  D. Nhóm carboxyl và nhóm hydroxyl

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10