Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Sử lớp 10 của Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 3: Di sản nào sau đây là di sản văn hóa phi vật thể?

A. Phố cổ Hội An.                                    B. Thánh địa Mỹ Sơn.        

C. Hoàng thành Thăng Long.                    D. Dân ca Quan họ.

Câu 4: Việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm cho hiện tại là chức năng nào của Sử học?

A. Chức năng xã hội.                                B. Chức năng khoa học. 

C. Chức năng kiểm soát.                           D. Chức năng dự báo.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10