Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Sử và Địa năm học 2023 - 2024, Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết đăng tải phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là

A. bộ lạc.                                   B. thị tộc.                                     

C. làng bản.                               D. bầy người nguyên thủy.

Câu 2. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, cần dựa vào

A. nội dung bản đồ.                                     B. tỉ lệ bản đồ.

C. hệ thống kinh, vĩ tuyến hoặc mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ.             

D. kí hiệu bản đồ.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 6