Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Sử và Địa năm học 2023 - 2024 Sở GD Bắc Ninh có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 2. Các quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Pháp.                                       B. Hy Lạp, Italia.

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.                             D. Anh, Hà Lan.

Câu 1. Châu Âu là bộ phận của lục địa nào?

A. Lục địa Á-Âu.                                                 B. Lục địa Phi.

C. Lục địa Nam Cực.                                           D. Lục địa Bắc Mĩ.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh 2023


Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 7