Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Nguyễn Văn Tiếp

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn Văn Tiếp, Tiền Giang có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Nguyễn Văn Tiếp

Câu 24: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”.

A. Có ít nhất một động vật không di chuyển

B. Mọi động vật đều đứng yên.

C. Có ít nhất một động vật di chuyển.

D. Mọi động vật đều không di chuyển.

Bài 3: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB 70m phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30°, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 15°30'. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến mét).

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Nguyễn Văn Tiếp

 

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đề thi giữa kì 1 lớp 10